Tipografie Targu Mures

Termeni si condiții

Politica de confidentialitate a companiei SC Europrint SRL

Pentru a primi informaţii despre datele dumneavoastră personale, scopurile şi părţile cu care sunt partajate datele, contactaţi proprietarul.

 

Proprietar şi controler de date

 

Tipuri de date colectate

 

Proprietarul nu furnizează o listă de tipuri de date personale colectate.

 

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicații specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator, sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicaţie.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii, iar eșecul de a furniza aceste date poate face imposibilă ca această aplicație să furnizeze serviciile sale. În cazurile în care această cerere precizează în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără a avea consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la care datele cu caracter personal sunt obligatorii sunt binevenite pentru a contacta proprietarul.

Orice utilizare a modulelor cookie – sau a altor instrumente de urmărire – prin această aplicaţie sau de către proprietarii serviciilor terţe utilizate de această aplicaţie serveşte scopului de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document şi în Politica de cookie-ul,

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal de la terți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă faptul că au consimțământul terțului de a furniza datele proprietarului.

 

Modul şi locul de procesare a datelor

 

Metode de procesare

 

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Procesarea datelor se realizează prin utilizarea de computere și/sau instrumente activate, în urma procedurilor și modurilor organizatorice strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei aplicații (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice, transportatorii de corespondenţă, furnizorii de hosting, companiile IT, agenţiile de comunicaţii) numiţi, dacă este necesar, ca procesoare de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

 

Temeiul juridic al prelucrării

 

Proprietarul poate prelucra datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 

• Utilizatorii şi-au dat consimţământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: în cadrul unor legislaţii, proprietarului i se poate permite să proceseze datele cu caracter personal până când utilizatorul se va opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimţământ sau pe oricare alte baze juridice următoare. Totuși, acest lucru nu se aplică, de fiecare dată când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;

• furnizarea de date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu utilizatorul şi/sau pentru orice obligaţii precontractuale ale acestora;

• prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale la care este supus proprietarul;

• prelucrarea este legată de o sarcină care se desfăşoară în interesul public sau în exercitarea autorităţii oficiale cu care se învesteşte proprietarul;

• prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către o terţă parte.

 

În orice caz, proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice temeiul juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a intra într-un contract.

 

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de exploatare ale proprietarului și în orice alte locuri în care părțile implicate în prelucrare sunt situate.

 

În funcţie de locaţia utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă ţară decât a lor. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secţiunea care conţine detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, utilizatorii au dreptul să învețe despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, ar fi ONU, precum și de măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-şi proteja datele.

 

Dacă un astfel de transfer are loc, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secţiunilor relevante ale acestui document sau se întreabă cu proprietarul folosind informaţiile furnizate în secţiunea contact.

 

Timp de retentie

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și depozitate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

• Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar şi utilizator sunt păstrate până la efectuarea integrală a contractului.

• Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului se păstrează atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

 

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată, de fiecare dată când utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea unei obligaţii legale sau la comanda unei autorităţi.

 

După expirarea perioadei de retenție, datele cu caracter personal se elimină. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi executate după expirarea perioadei de retenție.

 

Drepturile utilizatorilor

 

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi privind datele prelucrate de către proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

 

• Să îşi retragă consimţământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul atunci când și-au dat consimțământul în prealabil cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

• Obiect la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor în cazul în care prelucrarea se desfășoară pe bază legală, alta decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secţiunea dedicată de mai jos.

• Accesarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă datele sunt prelucrate de către proprietar, să obţină divulgarea cu privire la anumite aspecte ale prelucrării şi să obţină o copie a datelor în curs de procesare.

• Verificaţi şi căutaţi rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica acurateţea datelor lor şi de a cere să fie actualizate sau corectate.

• Restricţionarea prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite împrejurări, să limiteze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele lor pentru orice alt scop decât stocarea acestuia.

• Să aibă datele personale şterse sau eliminate în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite împrejurări, de a obţine ştergerea datelor lor de la proprietar.

• Să primească datele şi să le transfere către un alt controler. Utilizatorii au dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și lizibil și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să îl transmită unui alt controler fără niciun obstacol. Această dispoziție se aplică cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul utilizatorului, pe un contract pe care utilizatorul face parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.

• Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a introduce o creanță în fața autorității lor competente în domeniul protecției datelor.

 

Detalii despre dreptul de a obiecta la procesarea datelor

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale investite în proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare prin oferirea unui motiv legat de situaţie specială pentru a justifica obiecţia.

Utilizatorii trebuie să ştie că, totuşi, dacă datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, acestea se pot opune acestei prelucrări în orice moment, fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul procesează datele personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secţiunile relevante ale acestui document.

 

Cum sa iti exerciti aceste drepturi

 

Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorilor pot fi direcţionate către proprietar prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit şi vor fi abordate de către proprietar cât mai curând posibil şi întotdeauna în termen de o lună.

 

Informaţii suplimentare despre colectarea şi procesarea datelor

 

Acţiune juridica

 

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri juridice de către proprietar în instanţă sau în etapele care conduc la o posibilă acţiune legală care rezultă din utilizarea incorectă a acestei cereri sau a serviciilor conexe.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că proprietarul poate fi obligat să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

 

Informaţii suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

 

Pe lângă informațiile cuprinse în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere

 

Jurnalele de sistem și întreținerea

 

În scopul funcţionării şi întreţinerii, această aplicaţie şi orice servicii terţe pot colecta fişiere care înregistrează interacţiunea cu această aplicaţie (jurnalele de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

 

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

 

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Vă rugăm să consultaţi informaţiile de contact

 

 

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

 

Proprietarul îşi rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidenţialitate, în orice moment, prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină şi, eventual, în cadrul acestei aplicaţii şi/sau-în măsura în care punct de vedere tehnic şi legal fezabil-trimiterea unui anunţ pentru utilizatori prin orice informaţii de contact la dispoziţia proprietarului. Este recomandat pentru a verifica această pagină de multe ori, referindu-se la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul colectează un nou consimțământ din partea utilizatorului, dacă este necesar.

 

 

 

 

Acest website foloseste cookie-uri. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Powered by: Black Design